saavutettavuus

Saavutettavuus on erilaisten käyttäjien huomioimista

Saavutettavuus tarkoittaa yhtäläisen pääsyn tarjoamista verkkopalveluusi ja sen sisältöön kaikille, riippumatta siitä, keitä he ovat tai miten he palveluasi käyttävät. Digitaalisen saavutettavuuden tulisi olla etusijalla jo palvelun suunnitteluprosessissa, jotta kasvupotentiaalisi sekä konversioprosentit tulevat pysymään hyvinä, ja tavoitat enemmän asiakkaita ylipäänsä. Lue lisää artikkelista.

Digitaaliset palvelut kaikkien ulottuville

Digitaalisten palveluiden tulisi olla kaikkien ulottuvilla, mikä tarkoittaa, että niiden suunnittelussa tulee huomioida palvelun käyttäjien erilaisuus. Verkko- ja mobiilisovellusten suunnittelussa keskitytään yleensä vahvasti visuaaliseen ilmeeseen, ja varmistetaan, että palvelu on optimoitu kaikille laitteille. Se on hyvä alku, mutta huomioon tulisi ottaa myös digitaalinen saavutettavuus, joka tuo palvelut konkreettisesti kaikkien ulottuville.

Nykypäivänä ostokset ja asiointi keskittyvät enemmän verkkoon, joten yhä useammat ihmiset turvautuvat digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin työssä, ostoksilla, pankkiasioissa sekä viihteen ja terveydenhuollon saralla.

Hyvä saavutettavuus tarkoittaa, että verkkopalvelu on sujuvasti löydettävissä ja helppokäyttöinen. Verkkopalvelun sisällön tulisi olla selkeää ja ymmärrettävää sekä tulkittavissa myös esimerkiksi näkövammaisen toimesta ruudunlukuapuvälineillä tai helposti selailtavissa toimintarajoitteisen henkilön toimesta.

Mitä digitaalinen saavutettavuus on?

Digitaalinen saavutettavuus on prosessi, jossa digitaaliset tuotteet, kuten verkkosivustot, mobiilisovellukset ja muut verkkotyökalut, tuodaan kaikkien saataville. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki käyttäjät voivat hyödyntää samoja tiedonlähteitä, heidän mahdollisesta vammasta, invaliditeetistä tai toimintarajoitteesta huolimatta.

Saavutettavuus takaa, että sisältö on selkeää myös näkövammaiselle henkilölle, joka käyttää verkkosivun lukemiseen näytönlukijaa tai kognitiivisen vamman omaavalle henkilölle, joka tarvitsee selkeää sisältöä ja navigointia, tulkitakseen sisältöä onnistuneesti.

Verkon saavutettavuus vs digitaalinen saavutettavuus

Verkon saavutettavuudella tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan verkkosivustojen ja niihin liittyvien teknologioiden tulee olla yhtäläisesti kaikkien saavutettavissa henkilön rajoitteista ​​​​riippumatta.

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälisistä yrityksistä ja yhteisöistä muodostuva elin, joka ylläpitää sekä kehittävää WWW:n standardeja ja suosituksia. W3C:n mukaan verkko on pohjimmiltaan suunniteltu toimimaan kaikille ihmisille, laitteistosta, ohjelmistosta, kielestä, sijainnista tai kyvyistä riippumatta.

Kun verkkopalvelu täyttää tämän tavoitteen, se on myös ihmisten käytettävissä, joilla on erilaisia ​​kuulo-, liike-, näkö- tai kognitiivisia haasteita.

Digitaalinen saavutettavuus sisältää verkon käytettävyyden sekä kaiken digitaalisen, kuten:

 • videon
 • äänen
 • sähköisten asiakirjojen
 • animaatioiden ja
 • mobiilisovellusten käytettävyyden

Suomessa verkkopalveluiden saavutettavuutta ohjaa EU:n saavutettavuusdirektiivi.

Digitaalisen saavutettavuuden periaatteet (POUR)

EU:n saavutettavuusdirektiivi tukee tavoitetta siitä, että jokainen eurooppalainen voi olla osa digitaalista taloutta ja yhteisöä. Direktiivi perustuu WCAG-ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines), jonka tarkoituksena on parantaa verkkopalvelujen saavutettavuutta toimintarajoitteisille henkilöille.

WCAG:ssa on neljä saavutettavuuden periaatetta (POUR-periaatteet):

 1. Havaittava
  Käyttöliittymän tiedot ja elementit on esitettävä aisteilla havaittavasti. Webin käytettävyys perustuu ensisijaisesti visuaalisuuteen, mutta esimerkiksi näkövammaisille, kuvat tulisi kuvata vaihtoehtoisella tekstillä.
 2. Hallittava
  Käyttöliittymän interaktiivisia elementtejä, kuten säätimiä, painikkeita ja navigointia, tulee voida käyttää fyysisesti klikkaamalla, koskettamalla, pyyhkäisemällä ja rullaamalla. Ihmiset, jotka eivät voi käyttää hiirtä, pystyvät hallitsemaan sisältöä pelkästään näppäimistöä käyttäen.
 3. Ymmärrettävä
  Käytetty teknologia tulee esitellä selkeästi ja johdonmukaisesti. Loppukäyttäjän tulee ymmärtää sisällössä esitettyjen tietojen merkitys sekä tarkoitus. Kieli on oltava yksinkertaista ja selkeää.
 4. Toimintavarma
  Sisällön on oltava kestävää toimiakseen luotettavasti useiden eri tekniikoiden kanssa, mukaan lukien apulaitteet.

Jos jokin näistä neljästä periaatteesta ei toteudu, ei palvelu ole saavutettavissa kaikille käyttäjille samalla tavoin.

Esimerkkejä digitaalisesta saavutettavuudesta

Verkkosivustolla tai sovelluksella tulisi olla seuraavat vähimmäisominaisuudet, jotka perustuvat yrityksen tai sen kuluttajan tarpeisiin:

teksti- ja/tai äänivaihtoehdot mille tahansa ei-tekstisisällölle
sisältöä, joka voidaan esittää eri tavoin menettämättä tietoa, kontekstia tai rakennetta
sivuston tulisi sallia kaikki näppäimistön toiminnot tarvittaessa
sivuston tulisi olla suunniteltu tavalla, joka ei edistä kohtauksien syntymistä
sen tulisi auttaa käyttäjiä navigoimaan ja löytämään sisältöä
sivusto sallii näytönlukijoiden jäsentää verkkosivustoa näkövammaisille käyttäjille
sisältää tekstitetyt videot kuulovammaisille henkilöille
sisältää vaihtoehtoisen tekstit kuvissa näkövammaisia henkilöitä varten
mahdollistaa navigoinnin näppäimistöllä (käyttäjille, jotka eivät pysty käyttämään hiirtä)

Käyttäjät, jotka huomaavat, että sivustosi sisältö ei ole heille saavutettavissa, yksinkertaisesti poistuvat sivuiltasi. Sen sijaan, kun saavutettavuus on huomioitu sivuillasi, näkyy se kaikenlaisten käyttäjien parempana käyttökokemuksena.

Miksi saavutettavuus on tärkeää?

Saavutettavuus on tärkeää monesta eri näkökulmasta. Kaiken perustana on kuitenkin juuri sen yksilön tarpeet, joka verkkosivustoasi käyttää. Tämän lisäksi saavutettavuudella on myös taloudellisia hyötyjä ja lakiin liittyviä ohjeistuksia.

Sosiaalinen merkitys
Verkon saavutettavuus on sosiaalinen ongelma esimerkiksi ihmisille, jotka omaavat erilaisia fyysisiä rajoitteita. Mahdollisuus käyttää verkkoa, sen sisältöä ja palveluita esteettä, mahdollistaa kaikkien ihmisten osallistumisen yhteiskuntaan, ja estää siten syrjäytymisen kasvua.

Taloudelliset mahdollisuudet
Saavutettavuus auttaa brändejä tavoittamaan paljon suuremman yleisön, mikä voi johtaa asiakaskunnan ja tulojen kasvuun. Lisäksi toimintarajoitteisen yhteisön huomiotta jättäminen tarkoittaa potentiaalisten, ostovoimaisten asiakkaiden huomiotta jättämistä.

Lain vaatimukset
Monissa paikoissa verkon saavutettavuus on lakiin kirjoitettu. Esimerkiksi Euroopan unionissa verkon saavutettavuus on määritelty lailla, ja siksi tuotemerkkien on varmistettava, että heidän verkkosivustonsa ja verkkosisältönsä ovat kaikkien saavutettavissa.

Vinkkejä verkon esteettömyyteen

Verkkosivustosi saavutettavuuden testaus on tärkeä vaihe sellaisten vikojen tai suunnitteluvirheiden löytämiseksi, jotka estävät erilaisen vamman omaavia ihmisiä käyttämästä sivustoasi ja sen sisältöä.

Näillä vinkeillä pääset alkuun sivustosi muokkaamisessa saavutettavammaksi.

 • Jäsennä ja järjestä otsikoiden avulla.
 • Määritä kuville alt-tunnisteet.
 • Käytä linkeissä kuvaavaa otsikkoa.
 • Käytä värejä harkitusti.
 • Suunnittele lomakkeet webin saavutettavuutta ajatellen.
 • Käytä taulukoita taulukkotietoihin.
 • Varmista sivustolla navigointi näppäimistön avulla.
 • Muuta dynaaminen sisältö helppokäyttöiseksi sisällöksi.

Alt-tunnisteet

Yksi helpoimmista tavoista tehdä sisältösi helpommin saavutettavaksi on lisätä kuviin alt-tunnisteet sekä otsikkotunnisteet. Jos verkkosivustollasi on paljon kuvia, tämä saattaa kestää jonkin aikaa, mutta se on sen arvoista (sekä saavutettavuuden että hakukoneoptimoinnin kannalta). Tämä projekti voi olla käytetystä ajasta huolimatta yksi nopeimmista tavoista, joilla parannat sivustoasi.

Esimerkit

Kuvan vaihtoehtoinen teksti (alt-tunniste): kuvaile kuvaasi siten, että henkilö, joka ei voi nähdä kuvaa, ymmärtää miksi se sivustolla on ja mikä se on.

Kuvan otsikkoteksti: tarttuva otsikko kuvallesi, joka ei ole yhtä pitkä tai kuvaava kuin vaihtoehtoinen teksti.

Saavutettavuus Googlen näkökulmasta

Helppokäyttöisen digitaalisen kokemuksen luomisen tulisi olla ensisijainen tavoite jo pelkästään käyttäjien näkökulmasta. Samaa ajatusta kannattaa myös hakukoneet, kuten Google, joten sivustosi saavutettavuuden parantaminen saattaa näkyä myös orgaanisen liikenteen kasvuna.

Kun verkkosivustosi on saavutettavissa, se on myös todennäköisesti jäsennelty ja rakennettu tavalla, jota hakukoneiden on helpompi indeksoida ja ymmärtää. Kun hakukoneet indeksoivat ja ymmärtävät verkkosivustosi helposti, he pystyvät analysoimaan kohderyhmäsi yhä paremmin, ja tarjoavat sisältöäsi herkemmin relevanteille käyttäjille.

Google arvostaa helppokäyttöistä verkkosivustoa. Mikäli sivusto tarvitsee isompia investointeja, tämän argumentin tulisi olla yksi parhaista budjetin allokoinnin puolesta, sillä hakukoneoptimointi– ja markkinointi tuovat toivottua liikennettä sivustolle.

Muistettava on, että verkkopalveluiden saavutettavuus ei ole koskaan yksi erillinen toimenpide, vaan osa suunnittelua ja tekemistä, joilla tähdätään kokonaisvaltaiseen käyttäjien tarpeiden huomioimiseen.

Artikkelin on julkaissut kotimainen Domain247-hostingpalvelu, josta löydät sopivan webhotellin itsellesi, olet sitten harrastaja, bloggaaja tai yrittäjä. Palvelemme sinua 24/7.