nettisivut yritykselle

Nettisivut yritykselle – mitä tulisi ottaa huomioon?

Nettisivut yritykselle mietinnässä? Hyvä, sillä viimeistään nyt verkossa on oltava läsnä, mikäli haluat tavoittaa asiakkaasi. Nettisivuprojekti voit tuntua ylivoimaisen isolta projektilta, mutta tiedostaessasi millaiseen projektiin sitoudut, on sinun helpompi hahmottaa sivuston rakentamiseen kuluva aika ja resurssit. Käymme artikkelissa digimarkkinoinnin ammattilaisen, Anni Toivakaisen, avustuksella läpi, mitä kaikkea hyvästä verkkosivustosta tulisi löytyä, jotta se tavoittaa kohderyhmäsi, ja olisi käytettävyydeltään asiakkaidesi arvoinen.

Yrityksen nettisivut ovat parhaimmillaan visuaaliset ja käyttäjäystävälliset

Hyvän nettisivuston pitäisi olla laadukas sekä designiltaan että toiminnaltaan, mutta ennen kaikkea sivustolla tulisi olla selkeä tarkoitus. Visuaalisesti miellyttävät sivut ja helppo navigointi sivuston sisällä saavat asiakkaasi viihtymään pidempään.

Huomioitava on, että sivuston tulisi toimia hyvin monille eri kävijöille, ja turvata teknisesti vakaa ja turvallinen ympäristö kohderyhmällesi, joko verkko-ostoksien tekemiseen tai tiedon hakemiseen. Parhaimmat sivustot ovat käyttäjiä houkuttelevia, toimivia ja hyödyllisiä.

Nettisivujen tekeminen alkaa kohderyhmäsi määrittämisestä

Kun lähdet toteuttamaan nettisivustoasi, pysähdy ensin miettimään asiakastasi eli nettisivun käyttäjää.

– Mieti ensin, kuka oikeasti kuuluu asiakasryhmääsi, ja astu sen jälkeen hänen housuihinsa. Sivun sisältö tulisi rakentaa asiakkaan tarpeisiin vastaten. Pohdi, mitä tarpeita asiakkaalla on, mitä kyseinen asiakas sivuilta etsisi, ja millaista sisältöä asiakkaasi todella tarvitsee, opastaa Toivakainen.

– On hyvä myös tunnistaa ne tärkeimmät myyntivaltit, joita omasta tuotteesta tai palvelusta kannattaa nostaa esiin, jotta erottuu kilpailijoistaan, kertoo 20 vuotta digitaalisen markkinoinnin parissa työskennellyt Toivakainen projektin alkumetreihin liittyen.

Nettisivut yritykselle kattavat paljon muutakin kuin teknisen rakentamisen

Vaikka nettisivualustat ovat tehneet nettisivujen teknisen rakentamisen helpommaksi, on harvalla yrittäjällä aikaa panostaa projektiin tarpeeksi. Sivuston tekemiseen kun kuuluu paljon muutakin kuin pelkkä tekninen rakentaminen.

Nettisivuprojektin osa-alueet

 • asiakasryhmän määrittäminen
 • sivuston tekninen perustaminen
 • sivuston käytettävyyden suunnittelu
 • sivuston visuaalisuuden suunnittelu
 • tekstien selkeä kirjoittaminen
 • kuvien valinta
 • mahdollinen verkkokaupan perustaminen
 • sivuston löydettävyys eli hakukoneoptimointi

– Toki nämä kaikki nettisivuprojektin osa-alueet nykyään onnistuvat monelta yrittäjältä ihan itsenäisesti. Tarjolla on monenlaisia eri verkkosivualustoja ja valmiita visuaalisia templateja, joissa vain sisältöä päivittämällä saat verkkosivut tehtyä. Mutta kannattaako yrittäjän keskittyä siihen, onkin jo toinen kysymys, kehottaa Toivakainen miettimään.

– Haasteeksi saattaa monesti tulla myös se, että ei kyetäkään ajattelemaan sitä omaa palvelua tai tuotetta asiakkaan näkökulmasta. Monesti halutaan kyllä kertoa omasta tarjonnasta, mutta ei ajatella asiakkaan tarvetta ja haastetta, jonka kyseinen palvelu tai tuote tulee täyttämään, Toivakainen jatkaa.

Muun muassa Habbo Hotellin, Novellen ja Pauligin kanssa erilaisia digi- ja nettisivuprojekteja toteuttanut Toivakainen painottaakin yleisimmän virheen olevan se, että ei olla mietitty, kuka asiakas on, ja mitä hän tarvitsee. Sivut on saatettu tehdä nopeasti teknisesti valmiiksi, miettimättä käytettävyyttä tai asiakasta, joka loppujen lopuksi sivustolla surffailee.

Nettisivujen hinta

Ulkoisten osaajien toteuttamien nettisivujen hinta riippuu siitä, millaisen sivuston haluat lanseerata. Yksinkertaisen käyntikorttisivuston, jossa on yrityksen perustiedot ja muutamien tuotteiden tai palveluiden esittelyt, voi saada jopa alle 1000 €:lla. Toteutus on kuitenkin vain tekninen, ja tehty valmiin templaten avulla. Hintaan ei kuulu usein sen enempää ajatustyötä, koskien esimerkiksi kohderyhmän tarpeita.

– Muutamalla tuhannella eurolla saa jo laajempaa palvelua. Nykyään on paljon erilaisia freelancer-palveluita, joista löytää tekijän kuin tekijän. Niiden kanssa riski on tietysti aina olemassa. Haastavinta on löytää sellainen yksittäinen osaaja, joka pystyy tukemaan yrittäjää ihan ensimmäisissä strategisissa pohdinnoissa, ja viedä siitä projektin loppuun asti, hakukoneoptimointia unohtamatta. Tarjolla on onneksi pieniä mainostoimistoja, jotka saavat kaiken tämän hoidettua, opastaa Toivakainen.

Mitä hyvä verkkosivualusta sisältää?

Hyvä verkkosivualusta tarjoaa isommat mahdollisuudet vaikuttaa sivuston rakenteeseen ja visuaalisuuteen. Toivottuja ominaisuuksia alustalta ovat muun muassa:

 • helppokäyttöisyys (kuvat, lisäosat, lomakkeet, taulukot, kuvagalleriat)
 • kieliversiointi
 • SEO eli hakukoneoptimointityökalu
 • verkkokauppaominaisuus (tarvittaessa)
 • seurantamahdollisuudet (Google Analytics)
 • tietoturva
 • käyttäjätuki

Projektin edetessä auttaa myös paljon, mikäli valitsemasi alusta on tunnettu, ja sitä varten löytyy erilaisia neuvontavideoita esimerkiksi YouTubesta sekä mahdollinen keskustelupalsta, josta voi muilta käyttäjiltä kysellä vinkkejä tarvittaessa.

Valitse luotettava hostingpalvelu tukemaan sivustoasi

Hyvää hostingpalvelua valitessasi on käytännöllisintä valita taho, jonka asiakaspalvelulla on kattavat palveluajat ja kanavat käytössä. Hostingpalvelu joko tukee sivuston toimintaa tai vaikeuttaa käyttöä. Varsinkin ongelmatilanteessa asiakaspalvelun saaminen kiinni välittömästi on tärkeää. Lisäksi on hyvä, jos hostingpalvelulla on tarjota monipuoliset palvelupaketit, joista löytyy aina se sopiva vaihtoehto omiin tarpeisiin.

Nettisivujen rakenne ja sisältö

Sivuston rakenteen tehtävä on tukea käytettävyyttä. Asiakkaan on löydettävä tarvitsemansa nopeasti tai mielenkiinto sivujen selaamiseen lopahtaa. Esimerkiksi verkkokauppaa perustettaessa ostopolku pitää olla todella selkeä ja yksinkertainen, jotta kauppaa syntyy.

Sivuston sisällössä on tärkeintä huomioida se, että tarjolla on informaatio, jota asiakas tulee etsimään. Tietojen tulisi olla mahdollisimman hyvin pureskeltuja, sillä asioiden on oltava helposti ja nopeasti ymmärrettävissä.

– Tutkimusten mukaan nettisivuilta ei pitkiä tekstejä lueta eli asia pitää puristaa aina ytimekkääksi kokonaisuudeksi. Artikkelit ovat sitten asia erikseen, ja niissä voi kertoa eri aiheista syvemmin, muistuttaa Toivakainen.

Blogi ja artikkelit ovat tärkeä osa hakukoneoptimointia

Artikkeleita eli blogitekstejä käytetään aktiivisesti hakusanamarkkinoinnissa. Sivuston optimoiminen hakukoneita varten on tärkeää, jotta käyttäjät nettisivuston löytävät kyseistä palvelua tai tuotetta koskevilla hakusanoilla.

– Artikkeleissa voidaan käyttää asiakasryhmää kiinnostavia hakusanoja, ja saada sitä kautta asiakkaat kohtaamaan yrityksen nettisivut. Esimerkiksi suksikauppa voi kirjoittaa artikkelin parhaista laduista, ja tätä kautta saada asiakkaat sivulle, vaikka käyttämällä hakusanayhdistelmää “Tampereen parhaat ladut”. Tätä ennen on tietysti hyvä tehdä tutkimusta, että kyseisiä hakusanoja aktiivisesti käytetään, Toivakainen neuvoo artikkeleita koskien.

Kun hakukoneet ovat indeksoineet nettisivustosi, kilpailee se kaikkien samankaltaisesta sisällöstä koostuvien nettisivustojen kanssa. Mitä paremmin nettisivustosi on suunnittelu, ja mitä hyödyllisempää sisältösi käyttäjille on, sitä korkeammalla sivustosi näkyy hakukoneen hakutulossivuilla.

Hakukoneoptimoinnin takia on myös tärkeää, että jokaisen sivun sanamäärä on vähintään 300 sanaa. Selkeys ja asiakkaalle arvokkaan informaation tuottaminen pitää kuitenkin muistaa sanamääriä laskettaessa.

Kuvien käyttö yrityksen nettisivuilla

Toivakainen muistuttaa myös kuvien optimoinnista. Kuvat tulisi optimoida eli muuntaa kooltaan mahdollisimman pieneksi, ilman, että niiden laatua menetetään. Liian suuret kuvat hidastavat sivuston käyttöä, ja tällöin hakukonelöydettävyys huononee.

– Kuvien optimointi on tärkeää muistaa. Aiemmin verkossa käytettiin vain vaakakuvia, koska verkossa pyörittiin tietokoneilla. Nykyään käyttö on siirtynyt monissa sivustoissa pääasiassa mobiiliin eli kuvien suunta pitää miettiä yksitellen. Jälleen mennään sinne käyttäjän pään sisään, ja mietitään, missä käyttäjäryhmä sivua käyttää – mobiilissa pystysuunnassa vai tietokoneen vaakanäytöllä? Tämä on tuonut visuaalisuuteen ihan omanlaisensa haasteen, paljastaa Toivakainen.

– Yhteenvetona voisin sanoa, että hyvät yrityksen nettisivut ovat sellaiset, jotka ovat ensinnäkin helposti löydettävissä, ja josta asiakas helposti löytää tarvitsemansa. Esimerkiksi yhteystietojen tulisi olla helposti saatavilla. Visuaalisesti nettisivujen tulisi herättää luottamusta ja tuoda oman alan asiantuntijuus esiin. Teknisesti virheetön sivu, summaa Toivakainen lopuksi.

Lataa lopuksi ilmainen muistilista, miten briefata mainostoimisto tekemään nettisivut. Tämä lista auttaa sinua selkeyttämään ajatuksesi, jos olet tekemässä nettisivujasi ihan itse.

Artikkelin on julkaissut kotimainen Domain247-hostingpalvelu, josta löydät sopivan webhotellin itsellesi, olet sitten harrastaja, bloggaaja tai yrittäjä. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.